สาธารณสุขอำเภอและผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเจริญวิทย์ ติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สาธารณสุขอำเภอและผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเจริญวิทย์ เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน และรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันนี้ได้มอบแอลกอฮอลล์สำหรับใช้ในการทำความสะอาดให้กับโรงเรียนจำนวน 2 แกลลอน

Read more