ประกาศแจ้งเปิดภาคเรียน 1/2564

เรียน ท่านผู้ปกครอง ตามประกาศของ ศบค.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติให้ทุกโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดภาคเรียนแบบ Onsite ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนเจริญวิทย์ จึงประกาศแจ้งเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยสอนในรูปแบบ Online จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง[…]

Read more