ยกเลิกทุกกิจกรรมในเดือนเมษายน2564

  เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่กำลังเกิดขึ้น ทางโรงเรียนเจริญวิทย์ ขอแจ้ง #ยกเลิกทุกกิจกรรมในเดือนเมษายน2564 สำหรับกำหนดการใหม่ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป  

Read more