โรงเรียนเจริญวิทย์เข้าร่วม งานการแข่งขันกีฬาอำเภอฉวาง ประจำปี 2567

พลังแห่งศักยภาพ อันยิ่งใหญ่ ที่เราชาวเจริญวิทย์ร่วมกันสรรสร้างภาพแห่งความประทับใจ เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง ในงานการแข่งขันกีฬาอำเภอฉวาง ประจำปี 2567 ขอขอบคุณทุกความสำเร็จขอขอบคุณทุกกำลังที่ช่วยกันสรรสร้าง ความภาคภูมิใจลูกชาวเขียว-ขาว โรงเรียนเจริญวิทย์ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ โรงเรียนเจริญวิทย์ พื้นที่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอฉวาง

Read more