Highlight

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนเจริญวิทย์ ยินดีต้อนรับลูกๆ ที่รักทุกคนสู่บ้านอันอบอุ่น ในวันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 และ 2 กรกฎาคม 2563 👧👦 ✅ต้อนรับด้วยความห่วงใย แทนอ้อมกอดที่อบอุ่น ด้วยมาตรการดูแลสุขอนามัยนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 🔸 จัดมาตรการคัดกรองนักเรียน และระบบการจัดการเรียน 🏡💯 ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ✅มีความพร้อมตามแนวทาง[…]

Read more

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนเจริญวิทย์ ยินดีต้อนรับลูกๆ ที่รักทุกคนสู่บ้านอันอบอุ่น ในวันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 และ 2 กรกฎาคม 2563 👧👦 ✅ต้อนรับด้วยความห่วงใย แทนอ้อมกอดที่อบอุ่น ด้วยมาตรการดูแลสุขอนามัยนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 🔸 จัดมาตรการคัดกรองนักเรียน และระบบการจัดการเรียน 🏡💯 ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ✅มีความพร้อมตามแนวทาง[…]

Read more

โรงเรียนเจริญวิทย์ 

✨โรงเรียนเจริญวิทย์ 💯👍 ✅เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ✅ส่งเสริมภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ✅รอบรู้ IT ✅ทักษะทางด้านกีฬา ✅ทุุนศึกษาต่อประเทศจีน ✅ปลูกฝังวิถีชีวิตประจำวันที่ดีจนเป็นนิสัยที่ดี 📣ใกล้เปิดเทอมแล้ว…รีบมาสมัครกันนะคะ #รับจำนวนจำกัด #โรงเรียนเจริญวิทย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ : 075-486748[…]

Read more

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของโรงเรียนเจริญวิทย์ 

📣📣 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของโรงเรียนเจริญวิทย์ 📣📣 1. ก่อนเปิดภาคเรียนจัดให้มีการทำความสะอาด และฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทุกบริเวณภายในโรงเรียน 2. จัดให้มีจุดคัดกรองจำนวน 4 จุด ได้แก่ – บริเวณทางเข้าใกล้ประตู 2 ข้างป้อมยามและสนามบาสเก็ตบอล –[…]

Read more

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนเจริญวิทย์ ยินดีต้อนรับลูกๆ ที่รักทุกคนสู่บ้านอันอบอุ่น ในวันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 และ 2 กรกฎาคม 2563 👧👦 ✅ต้อนรับด้วยความห่วงใย แทนอ้อมกอดที่อบอุ่น ด้วยมาตรการดูแลสุขอนามัยนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 🔸 จัดมาตรการคัดกรองนักเรียน และระบบการจัดการเรียน 🏡💯 ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ✅มีความพร้อมตามแนวทาง New Normal “ชีวิตปกติวิถีใหม่” เปิดเทอมนี้มีสิ่งใหม่ๆ ในโรงเรียนมากมายที่ทางโรงเรียนเตรียมพร้อมไว้รับวิถีใหม่[…]

Read more