โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

2 days 12 hours ago

💚

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

2 days 16 hours ago

โรงเรียนเจริญวิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ประจำปี 2565

#ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถานที่รับสมัคร ::
ห้องวิชาการโรงเรียนเจริญวิทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
📞 075-486748
🌐 www.facebook.com/jaroenwitschool

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
เอกสารการสมัครเรียน ::

- รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาสูติบัตร/สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชนบิดา, มารดา หรือ ผู้ปกครอง 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา, มารดา หรือ ผู้ปกครอง 1 ฉบับ

เอกสารเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนใหม่ระหว่างชั้น ::

- หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
- สมุดประจำตัวนักเรียน (ปพ.6)
- หนังสือส่งตัวย้ายเข้าเรียน
- บัตรสุขภาพนักเรียน

😊 #มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ
🏫 #โรงเรียนเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

2 days 20 hours ago

บรรยากาศการ Drive Thru รับ-ส่งชุดเอกสารใบงานประจำสัปดาห์ และรับอาหารเสริม (นม)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเจริญวิทย์

เรายังคงเว้นระยะห่างกันเพื่อความมั่นใจและปลอดภัยของคนที่เรารัก 💚

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

4 days 17 hours ago

สอบปฏิบัติเรื่องนาฏยศัพท์ห้องเรียน CEP ชั้น ป.3
เด็กๆน่ารัก ขอชื่นชมในความตั้งใจของเด็กทุกคนเลยนะคะ💚
#นาฏศิลป์เจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

5 days 16 hours ago

ประชุมวาระพิเศษ คณะกรรมการมูลนิธิจันดีการศึกษา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารโรงเรียนเจริญวิทย์ วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจีน โรงเรียนเจริญวิทย์ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 43 new photos.

5 days 20 hours ago

💚 คณะครูแผนกอนุบาลโรงเรียนเจริญวิทย์ ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล3

▪️เพื่อช่วยให้คุณครูได้ทราบถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน
▪️เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน
▪️มอบอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน

💕เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2564🌻
#โรงเรียนเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 3 new photos.

6 days 20 hours ago

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางสุภาณี สวาทะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทย์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ากราบนมัสการ และถวายกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แด่พระราชสิริธรรมมงคล (สอน ฐิตวีโร) เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อคณะครู และนักเรียน ณ วัดมะนาวหวาน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 15 hours ago

โรงเรียนเจริญวิทย์ นำโดยนางสุภาณี สวาทะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเป็นผู้แทนถวายน้ำดื่มจำนวน 50 โหล ให้กับวัดจันดี อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 13 มกราคม 2565

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 49 new photos.

1 week 21 hours ago

กิจกรรมวันครู : กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2565

คณะครู บุคลากรโรงเรียนเจริญวิทย์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 4 days ago

นางสุภาณี สวาทะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเจริญวิทย์ รับมอบหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอลด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน จาก ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล มอบผ่านผู้แทน ให้กับห้องสมุดภาษาจีนโรงเรียนเจริญวิทย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ต่อไป

ทางโรงเรียนเจริญวิทย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

#ห้องสมุดภาษาจีนโรงเรียนเจริญวิทย์

Highlight

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2564

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2564

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Read more

เปิดรับสมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ 3 ภาษา (CEP)

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการห้องเรียนพิเศษ 3 ภาษา (CEP) โรงเรียนเจริญวิทย์ ระดับชั้นป.1 – ป.5 เป็นห้องเรียน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน[…]

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2564

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน “สะพานสู่ภาษาจีน•ศรีนครคัพ”ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ทั้ง 40 คน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน “สะพานสู่ภาษาจีน•ศรีนครคัพ”ครั้งที่ 10 ซึ่งได้มีการจัดแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ในช่วงวันที่ 20 – 24 กันยายนที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดตอนนี้จะทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมของคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่และขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนอีกครั้ง #คนเก่งเจริญวิทย์[…]

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2564

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Read more