โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

2 days 22 minutes ago

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

4 days 5 hours ago

ตารางประเมินความพร้อมนักเรียนระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 19 new photos.

1 week 1 day ago

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๕ 🏛

ในทุกๆ ปี ทางภาคใต้ของไทย จะมีประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ ทางโรงเรียนเจริญวิทย์ จึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมทางภาคใต้ของไทยให้คงอยู่สืบไป

#Jaroenwit #สารทเดือนสิบ #สืบสานประเพณีไทย

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 1 day ago

การวาดรูปในโปรแกรม scratch
รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.5/1

"Scratch กับการคิดเชิงคำนวณระดับประถมศึกษา" 💻

การเขียนโปรแกรมวาดรูปนั้นเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา การเขียนโปรแกรมลักษณะนี้เขียนตามโค้ดที่มีก็ได้ รันได้ ดูสวยงาม แต่เราต้องเข้าใจที่มาของโค้ดนั้นด้วย
.....
แต่ถ้าสอนแบบให้เด็กคิด เด็กจะคิดรูปภาพอื่น ๆ ได้ด้วย อาจใช้เวลา แต่คุ้มค่า การสอนให้คิดตามลักษณะนี้อาจเริ่มจากให้วาดรูปสี่เหลี่ยม จากนั้นสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม โดยใช้คำถาม ถามเกี่ยวกับมุมที่ต้องการให้ปากกาหมุนไป ว่ามีความสัมพันธ์กับจำนวนเหลี่ยมอย่างไร เมื่อเด็ก ๆ ตอบได้แล้ว ให้เด็กกำหนดเองว่าจะวาดรูปเหลี่ยมแบบใด และควรหมุนปากกาไปอย่างไร ให้เด็กคิดเอง
จากนั้นลองวาดรูปที่มีจำนวนเหลี่ยมตามต้องการ เช่น สี่เหลี่ยม แล้วลองหมุนรูปสี่เหลี่ยมนี้ไปว่าเกิดอะไรขึ้น โดยจำนวนรูปที่วาดระหว่างหมุน และมุมการหมุนให้เด็ก ๆ คิดเอง

เมื่อคิดเองได้ลักษณะนี้ ให้ลองคิดรูปอื่น ๆ ลองเปลี่ยนตำแหน่งโดยการสุ่ม ลองเปลี่ยนขนาดโดยการสุ่ม ลองเปลี่ยนสี่โดยการสุ่ม เราจะได้รูปภาพสวย ๆ ออกมามากมาย
การสอนให้คิดนั้นต้องใช้เวลา และใช้ความพยายามมากกว่าการบอกให้คีย์โปรแกรมตาม แม้ว่าใช้เวลามาก แต่คุ้มค่า และบูรณาการการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 4 days ago

📣 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเจริญวิทย์

สอบระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2565

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

2 weeks 2 days ago

💦 สระว่ายน้ำโรงเรียนเจริญวิทย์ 😙❣️

เด็กๆ สดชื่น ตื่นเต้นและสนุกสนาน ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
🥳🥰

:: ประโยชน์ของการเรียนว่ายน้ำ ::

- เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอด
- การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ได้ใช้ร่างกายทุกสัดส่วน ทำให้การประสานงานของร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง ระบบทางเดินหายใจแข็งแรง
- การว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดอาการหอบหืดได้ดีกว่าการออกกำลังกายประเภทอื่นๆ
- ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย สุขภาพจิตและอารมณ์สดชื่น เบิกบาน

———————————————————
#เรียนว่ายน้ำ #โรงเรียนเจริญวิทย์
#เจริญวิทย์สมาร์ทสคูล

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

2 weeks 4 days ago

👉 รับสมัครงาน

โรงเรียนเจริญวิทย์

✅ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง
📍 ครูสอนภาษาอังกฤษ

- ชาวต่างชาติ 1 ตำแหน่ง
- ชาวไทย 1 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

📱 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายบุคลากร โทร.075-486748

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 44 new photos.

2 weeks 4 days ago

เกษตรตัวน้อย 🌱
หนูๆชั้นอนุบาล 3 เจริญวิทย์💚

#เกษตรตัวน้อย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การดูแลแปลงเกษตร ฝึกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม การอดทน การมีจิตอาสา การช่วยเหลือ การทำงานร่วมกัน การมีน้ำใจ และเกิดความภูมิใจในผลผลิตที่ได้ทำ อาทิ การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อปลูกฝังการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังแนวคิด #ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อ 🌳😊💚

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 44 new photos.

3 weeks 52 minutes ago

中秋节 (จง-ชิว-เจี๋ย) วันไหว้พระจันทร์ 🥮

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน โรงเรียนเจริญวิทย์ จัดกิจกรรมการแข่งขันเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565 โดยจัดให้มีการแข่งขันต่างๆ อาทิ กิจกรรมการระบายสีวันไหว้พระจันทร์ การวาดรูประบายสีวันไหว้พระจันทร์ การคัดลายมือ 《水调歌头》กิจกรรมการตอบคำถามหน้าเสาธง โดยทางโรงเรียนได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆที่หน้าเสาธง รวมถึงมอบขนมไหว้พระจันทร์เป็นที่ระลึกให้กับ นางสุภาณี สวาทะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน 🌕

#วันไหว้พระจันทร์
#ภาษาจีนเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

3 weeks 59 minutes ago

祝大家中秋节快乐 🎑🥮

วันไหว้พระจันทร์ 2565 ปีนี้ตรงกับวันที่ 10 กันยายน 2565 และในเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ ชาวจีนจะเฉลิมฉลองด้วยการไหว้ดวงจันทร์ในเวลากลางคืน ในบางประเทศจัดเป็นประเพณีใหญ่ มีการเฉลิมฉลองด้วยโคมไฟสีแดง เป็นสีสันยามค่ำคืน หรือบางแห่งอาจมีการเชิดมังกร ทั้งนี้จะมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามแต่ท้องถิ่น

#เรียนภาษาจีนต้องที่เจริญวิทย์

Highlight

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-จ Report : SAR) ปีการศึกษา[…]

Read more

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

การสมัครเข้าเรียนของนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  สามารถทำได้ 2 วิธี คือ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียเจริญวิทย์ (On-site) สมัครออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูลทาง link รับสมัคร แล้วนำเอกสารไปยื่นในวันรายงานตัว (Online)[…]

Read more

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-จ Report : SAR) ปีการศึกษา[…]

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 2/2564

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่  18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2564

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Read more

รางวัลในการแข่งขัน โครงงานมัลติมอเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงแชมป์ประเทศไทย 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน #โรงเรียนเจริญวิทย์ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิจันดีการศึกษา #ได้รับรางวัลในการแข่งขัน โครงงานมัลติมอเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงแชมป์ประเทศไทย ในงาน Samila Thailand International Robot Games 2021 ณ[…]

Read more

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-จ Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ([…]

Read more