Drive Thru รับเอกสารใบงาน

📍 เรียน ท่านผู้ปกครอง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงจุดรับเอกสารใบงานระดับชั้น ป.1-6 และห้อง CEP ในวันพรุ่งนี้ (วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ) เวลา 09.00-12.00[…]

Read more

เปิดรับสมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ 3 ภาษา (CEP)

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการห้องเรียนพิเศษ 3 ภาษา (CEP) โรงเรียนเจริญวิทย์ ระดับชั้นป.1 – ป.5 เป็นห้องเรียน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน[…]

Read more