โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

18 hours 3 minutes ago

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสุภาณี สวาทะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทย์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ ร่วมพิธีปิดมหกรรมการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน ภายใต้ปรัชญา 5 ประการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดี

โดยทางโรงเรียนเจริญวิทย์ ส่งนักเรียนและครูรวม 6 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯตลอด 5 วัน อาทิ กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ กิจกรรมสุนทรียศาสตร์ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรม walk learning เป็นต้น

#มหกรรมการแลกเปลี่ยนภาษานักเรียนประเทศอาเซียน

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

23 hours 42 minutes ago

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการมูลนิธิจันดีการศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนเจริญวิทย์ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิจันดีการศึกษา

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

3 days 21 hours ago

📣 ประกาศปิดการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

5 days 21 hours ago

🎊ขอแสดงความยินดี กับ

✅โค๊ชบาย ยุทธนา นาคประดิษฐ
✅ พี่อังเปา ด.ช.ปภาวิชญ์ ลิขิตวิทยาไกร
และทีมบาสเกตบอลเยาวชนชาย นครศรีธรรมราช 🏀🏀🏀

ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนใน #การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์"
วันที่ 25 มีนาคม- 3 เมษายน 2566

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

6 days 19 hours ago

นางสุภาณี สวาทะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทย์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ ร่วมพิธีเปิดมหกรรมการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน ภายใต้ปรัชญา 5 ประการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยได้รับเกียรติจากคุณสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยากล่าวเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยการแสดงพิธีเปิด ชม VTR พิธีมอบธงประจำค่ายฯ และการถ่ายภาพร่วมกันของแขกผู้มีเกียรติ

โดยทางโรงเรียนเจริญวิทย์ ส่งนักเรียนและครูรวม 6 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯตลอด 5 วัน อาทิ กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ กิจกรรมสุนทรียศาสตร์ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรม walk learning เป็นต้น

#มหกรรมการแลกเปลี่ยนภาษานักเรียนประเทศอาเซียน

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 4 days ago

📣💚 ขอแสดงความยินดี และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาบาสเกตบอล

เด็กชายปภาวิทย์ ลิขิตวิทยาไกร
🏀 พี่อังเปา

#นักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์
#ในนามตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในรายการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกภาค 4 ครั้งที่ 38 "นครศรีธรรมราชเกมส์" ระหว่างวันที่ 20-29 พฤศจิกายน 2565
ณ ยิมเนเซี่ยม อบจ.นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

#บาสเจริญวิทย์
#คนเก่งเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 4 days ago

📣💚 ขอแสดงความยินดี และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเทควันโด

เด็กหญิงรมิตา อุปลา
🥋น้องทับทิม

#นักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์
#ในนามตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในรายการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกภาค4 ครั้งที่38 "นครศรีธรรมราชเกมส์" ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาประชาคม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

#ประเภทต่อสู้👊👊👊
✌️Fighting✌️

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 4 days ago

🌈 พิธีมอบรางวัล เด็กๆที่ได้รับรางวัล #การแข่งขันทักษะภายในระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเจริญวิทย์ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิจันดีการศึกษา มอบรางวัลโดย นางสุภาณี สวาทะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทย์

ขอแสดงความยินดีกับ #คนเก่งเจริญวิทย์ ทุกๆคนนะคะ 💚

#โรงเรียนเจริญวิทย์
#เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2566

☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ โทร 075-486748

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 5 days ago

วัสดุธรรมชาติใกล้ตัว
ที่สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้
ฝึกพัฒนาการผู้เรียนในการคิดออกแบบสร้างสรรค์เพื่อให้งานดูสวยงามและมีคุณค่า
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
🧑🏻‍🎨🎨🖌

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 6 days ago

คณะครูผู้สอนภาษาจีนโรงเรียนเจริญวิทย์ เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีน #เทคนิคการสอนภาษาจีนประถม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ เทคนิคการสอนภาษาจีนและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในเชิงรุก เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองและพัฒนาตนเองในด้านภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง

#ภาษาจีนต้องที่เจริญวิทย์

Highlight

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2565

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่  22 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2565

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่  22 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Read more

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

การสมัครเข้าเรียนของนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  สามารถทำได้ 2 วิธี คือ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียเจริญวิทย์ (On-site) สมัครออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูลทาง link รับสมัคร แล้วนำเอกสารไปยื่นในวันรายงานตัว (Online)[…]

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2565

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่  22 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Read more

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-จ Report : SAR) ปีการศึกษา[…]

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 2/2564

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่  18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Read more

รางวัลในการแข่งขัน โครงงานมัลติมอเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงแชมป์ประเทศไทย 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน #โรงเรียนเจริญวิทย์ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิจันดีการศึกษา #ได้รับรางวัลในการแข่งขัน โครงงานมัลติมอเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงแชมป์ประเทศไทย ในงาน Samila Thailand International Robot Games 2021 ณ[…]

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2565

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่  22 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Read more