โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 day 19 hours ago

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ jaroenwit.ac.th/grade (เฉพาะนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 day 21 hours ago

𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 💡
📣 โรงเรียนเจริญวิทย์ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

……………………….
🏫 เตรียมความพร้อมกับเรา วิชาการเข้มทุกระดับชั้น 📚

สมัครเรียน | ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
🌐 www.facebook.com/JaroenwitSchool
ติดต่อ โทร 📞 075-486748

#ยินดีกับคนเก่ง #คนเก่งเจริญวิทย์
#ที่นี่เจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

3 days 16 hours ago

📣 ประกาศโรงเรียนเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

4 days 17 hours ago

📣 ประกาศโรงเรียนเจริญวิทย์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ

✔️ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ห้องเรียนปกติ
- ห้องเรียนพิเศษ CEP

✔️ มัธยมศึกษาปีที่ 1
- ห้องเรียนปกติ
- ห้องเรียนพิเศษ SMCEP

ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง มารายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนเจริญวิทย์
หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

5 days 12 hours ago

บรรยากาศการสอบวัดความรู้ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเจริญวิทย์
📷✌️💚

#โรงเรียนเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 14 hours ago

วันที่ 24 มีนาคม 2566 คุณสุรพล ลีละพงศ์วัฒนา รักษาการประธานมูลนิธิจันดีการศึกษา คุณวิทวัส รินทรวิฑูรย์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนเจริญวิทย์ นางสุภาณี สวาทะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเจริญวิทย์ ร่วมกับ #คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการเตรียมเอกสาร การเดินทาง และการเตรียมตัวก่อนไปเรียน ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเจริญวิทย์ ที่ #ได้รับทุนศึกษาต่อระดับชั้นอาชีวศึกษา#สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2566 โดยเป็นทุนฟรีค่าเล่าเรียนและฟรีค่าที่พักตลอด 3 ปี จำนวน 10 คน 🇨🇳🇹🇭

#ทุนเรียนจีน
#นักเรียนทุน
#ภาษาจีนต้องที่เจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 1 day ago

📣 ประกาศโรงเรียนเจริญวิทย์

เรื่อง รายละเอียดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ , ห้องเรียนพิเศษ SMCEP และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตามที่โรงเรียนเจริญวิทย์ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ SMCEP ปีการศึกษา 2566 และสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผูัมีสิทธิ์สอบ และแนวปฏิบัติการเข้าสอบ ดังนี้

- สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
- ลงทะเบียน เวลา 08.00-08.30 น.
- สอบข้อเขียน เวลา 09.00-11.30 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ มีดังนี้
- อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมวันสอบ ได้แก่ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ไม้บรรทัด

หมายเหตุ :: ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 1 day ago

📣 ประกาศโรงเรียนเจริญวิทย์

เรื่อง รายละเอียดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ CEP และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตามที่โรงเรียนเจริญวิทย์ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ CEP (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 และสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผูัมีสิทธิ์สอบ และแนวปฏิบัติการเข้าสอบ ดังนี้

- สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
- ลงทะเบียน เวลา 08.00-08.30 น.
- สอบข้อเขียน เวลา 09.00-11.30 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ มีดังนี้
- อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมวันสอบ ได้แก่ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด

หมายเหตุ :: ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 1 day ago

📣 ประกาศโรงเรียนเจริญวิทย์

เรื่อง รายละเอียดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตามที่โรงเรียนเจริญวิทย์ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 และสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผูัมีสิทธิ์สอบ และแนวปฏิบัติการเข้าสอบ ดังนี้

- สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
- ลงทะเบียน เวลา 08.00-08.30 น.
- สอบข้อเขียน เวลา 09.00-11.30 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ มีดังนี้
- อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมวันสอบ ได้แก่ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด

หมายเหตุ :: ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 2 days ago

𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 💡
📣 โรงเรียนเจริญวิทย์ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

……………………….
🏫 เตรียมความพร้อมกับเรา วิชาการเข้มทุกระดับชั้น 📚

สมัครเรียน | ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
🌐 www.facebook.com/JaroenwitSchool
ติดต่อ โทร 📞 075-486748

#ยินดีกับคนเก่ง #คนเก่งเจริญวิทย์
#ที่นี่เจริญวิทย์

Highlight

Hainan Technician College

#ทุนศึกษาต่อประเทศจีน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ เข้าศึกษาต่อ ณ Hainan Technician College เมืองไห่หนาน มณฑลไหโขว่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ระดับอาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2566 ทุนเต็มจำนวนไม่ต้องใช้คืน ฟรีค่าเทอมและค่าที่พักตลอด[…]

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2565

? ? นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่  22 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Read more

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-จ Report : SAR) ปีการศึกษา[…]

Read more

Hainan Technician College

#ทุนศึกษาต่อประเทศจีน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ เข้าศึกษาต่อ ณ Hainan Technician College เมืองไห่หนาน มณฑลไหโขว่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ระดับอาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2566 ทุนเต็มจำนวนไม่ต้องใช้คืน ฟรีค่าเทอมและค่าที่พักตลอด[…]

Read more