โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 13 new photos.

1 day 10 hours ago

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สาธารณสุขอำเภอฉวาง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเจริญวิทย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-site โดยทางโรงเรียนเจริญวิทย์ ผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษา สะอาด ปลอดภัยป้องกันโรค Covid-19 และได้ใบรับรองมาตรฐานจากระบบ TSC+ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะครู บุคลากร ได้รับวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 จำนวน 2 เข็ม คิดเป็น 100% และใช้แบบประเมินอาการเสี่ยง School Pass ผ่านระบบของ"ไทยเซฟไทย" รวมทั้งทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข แบบ 6-6-7

#เจริญวิทย์พร้อม

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

3 days 5 hours ago

💚 ร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนเด็กๆโรงเรียนเจริญวิทย์

#น้องฟีฟ่า ด.ช.ธิติพัทธิ์ เจ้ยทอง ป.5/1
#น้องสเก็ต ด.ช.กษิดิฐ จันทร์หีด ป.6/1

ในการแข่งขันฟุตบอลรายการ THAILAND JUNIOR รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี (2554) #รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในนามตัวแทนภาคใต้
ร่วมแข่งขันในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ สนามหญ้าเทียม B.I.G. sport club อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
⚽🏆⚽

#คนเก่งเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 3 new photos.

3 days 6 hours ago

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 60 new photos.

3 days 7 hours ago

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.09 น. คุณสุรพล ลีละพงศ์วัฒนา รักษาการประธานมูลนิธิจันดีการศึกษา คุณวิทวัส รินทรวิฑูรย์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนเจริญวิทย์ คณะกรรมการมูลนิธิจันดีการศึกษา นางสุภาณี สวาทะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนเจริญวิทย์ ร่วมพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ณ บริเวณศาลพระพิฆเนศ ภายในโรงเรียนเจริญวิทย์ ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวง โดย พราหมณ์เล็ก เขาเหมน ซึ่งพระพิฆเนศ เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ ซึ่งเป็นองค์ตัวแทนสถาบันครู ประดิษฐานไว้ภายในโรงเรียนเจริญวิทย์ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ นับถือเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง หัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง และถือเป็นคติของเหล่านักเรียน ศิษย์เก่า และคณาจารย์ของโรงเรียนเจริญวิทย์ว่า "ผู้ใดบูชาครู ย่อมเป็นมงคลแก่บุคคลนั้น"

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 19 new photos.

3 days 13 hours ago

💻 ตารางเรียนออนไลน์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบออนไซต์
ภาคเรียนที่ 1/2565
(ผ่าน Google Meet )

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเจริญวิทย์

✅ ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.3
เรียนออนไลน์ วันที่ 17-20, 23-24 พฤษภาคม 2565

✅ ชั้น ป.4 - ม.3
เรียนออนไลน์ วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565

#รับลิงค์เข้าเรียนจากครูประจำชั้นนะคะ 😊

——————————-
🟢วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ป.4 - ม.3 มาโรงเรียนแบบออนไซต์ตามปกติ

🟢 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เตรียมอนุบาล - ป.3 มาโรงเรียนแบบออนไซต์ตามปกติ

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

4 days 7 hours ago

📣 โรงเรียนเจริญวิทย์ ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 นำบุตรหลานของท่านไปรับวัคซีนโควิค 19

“ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 13 และ 16 พฤษภาคม 2565”

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และสามารถเปิดโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย

ด้วยรักและห่วงใย
โรงเรียนเจริญวิทย์
💚

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

4 days 7 hours ago

กำหนดการจำหน่ายหนังสือ รอบที่ 3
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00-15.00 น.

โรงเรียนเจริญวิทย์ 💚

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

4 days 9 hours ago

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ทางโรงเรียนเจริญวิทย์ ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการศึกษา #วุฒิสภา นำโดย พลเอกประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ #แนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษากับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับโรงเรียนเจริญวิทย์ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในโอกาสนี้จึงนับเป็นเกียรติยิ่งกับทางโรงเรียนเจริญวิทย์ 🌱🌳💚

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School updated their cover photo.

5 days 10 hours ago

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

5 days 12 hours ago

💚

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

การสมัครเข้าเรียนของนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  สามารถทำได้ 2 วิธี คือ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียเจริญวิทย์ (On-site) สมัครออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูลทาง link รับสมัคร แล้วนำเอกสารไปยื่นในวันรายงานตัว (Online)[…]

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 2/2564

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่  18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2564

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน “สะพานสู่ภาษาจีน•ศรีนครคัพ”ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ทั้ง 40 คน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน “สะพานสู่ภาษาจีน•ศรีนครคัพ”ครั้งที่ 10 ซึ่งได้มีการจัดแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ในช่วงวันที่ 20 – 24 กันยายนที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดตอนนี้จะทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมของคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่และขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนอีกครั้ง #คนเก่งเจริญวิทย์[…]

Read more