ระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER

  การใช้งานสำหรับแจ้งเหตุ เราสามารถแจ้งเรื่องอะไรได้บ้าง? สิ่งจำเป็นที่ควรมีในการบันทึกแจ้งเหตุ หากต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้งไปแล้ว ต้องทำอย่างไร? แจ้งเรื่องผ่านระบบจะเป็นความลับแค่ไหน แล้วใครจะสามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้บ้าง? หมดปัญหา ปลอดภัยขึ้น เพียงแค่มี MOE SAFETY CENTER หลังจากเหตุการณ์ที่แจ้ง ผู้รับผิดชอบแจ้งปิดเคสเรียบร้อย แล้วเราต้องทำอะไรต่อหรือไม่? ถ้าเรื่องที่แจ้งไป สถานศึกษาไม่มีการดำเนินการแก้ไขต้องทำยังไง?[…]

Read more