กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๐๐ น.
โรงเรียนเจริญวิทย์ ได้
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 พระชนมพรรษาครบ 45 พรรษา
โดยมีกิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะฯ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และลงนามถวายพระพรฯ นำโดย ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทย์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *