พิธีไหว้ครู โรงเรียนเจริญวิทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

พิธีไหว้ครู โรงเรียนเจริญวิทย์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

👍 ขอให้นักเรียนทุกคน “สวมชุดนักเรียน”
มาโรงเรียนนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *