โรงเรียนเจริญวิทย์เข้าร่วม งานการแข่งขันกีฬาอำเภอฉวาง ประจำปี 2567

พลังแห่งศักยภาพ อันยิ่งใหญ่ ที่เราชาวเจริญวิทย์ร่วมกันสรรสร้างภาพแห่งความประทับใจ เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง ในงานการแข่งขันกีฬาอำเภอฉวาง ประจำปี 2567
ขอขอบคุณทุกความสำเร็จขอขอบคุณทุกกำลังที่ช่วยกันสรรสร้าง
ความภาคภูมิใจลูกชาวเขียว-ขาว💚🤍
🙏โรงเรียนเจริญวิทย์ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้
โรงเรียนเจริญวิทย์ พื้นที่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอฉวาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *