การแข่งขันบาสเก็ตบอลเวียงสระคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

?? ขอแสดงความยินดีกับ ทีมบาสเก็ตบอลโรงเรียนเจริญวิทย์
สำหรับรางวัล ??
– รางวัลชนะเลิศ รุ่น 13 ปี ชาย
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 16 ปี ชาย
ในการแข่งขันบาสเก็ตบอลเวียงสระคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2563 ณ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *