มอบเกียรติบัตรการประกวดเขียนเรียงความ และกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง “นักเรียนเจริญวิทย์คืออารยชน” และในหัวข้อเรื่อง “คนเก่ง คนดี คนกล้า ตามทัศนะของฉัน” และกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *