ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

🔊 ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษวันที่ 6 – 20 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเป็นไปตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนเจริญวิทย์ จึงขอปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 มกราคม 2564 โดยระหว่างนี้ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ รับใบงาน[…]

Read more