ภารกิจลูกเสือการเข้าค่ายพักแรม​ 3​ วัน​ 2​ คืน​

จบภารกิจ​ลูกเสือ​ ? การเข้าค่ายพักแรม​ 3​ วัน​ 2​ คืน​ ณ ค่ายฝึกลูกเสือ ร.25 พัน 3
โรงเรียนเจริญ​วิท​ย์ จ.นครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *