มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของโรงเรียนเจริญวิทย์ 

📣📣 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของโรงเรียนเจริญวิทย์ 📣📣 1. ก่อนเปิดภาคเรียนจัดให้มีการทำความสะอาด และฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทุกบริเวณภายในโรงเรียน 2. จัดให้มีจุดคัดกรองจำนวน 4 จุด ได้แก่ – บริเวณทางเข้าใกล้ประตู 2 ข้างป้อมยามและสนามบาสเก็ตบอล – บริเวณทางเข้าหน้าอาคารฉาย รุ่งนิรันดรกุล (อาคารอนุบาล) – บริเวณทางเข้าหลังโรงกรองน้ำ[…]

Read more