สบายใจเรื่องการเรียนออนไลน์

อยากให้ผู้ปกครองสบายใจเรื่องการเรียนออนไลน์

หากไม่พร้อม ไม่ใช่ปัญหา

“เปิดเทอมมาได้เรียนครบตามหลักสูตรทุกคน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *