เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆชาวเจริญวิทย์ 📣
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

#ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ
ประจำปีการศึกษา 2563

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *