จัดการเรียนการสอนแบบวันคี่-วันคู่

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้องค์กรทุกภาคส่วนตระหนักถึงอันตรายที่เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่โดยส่วนรวม ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนเจริญวิทย์ จึงได้หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขและเป็นไปตามหลักการของทางกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

จัดการเรียนการสอนแบบวันคี่-วันคู่ ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์

– ให้นักเรียนที่มีเลขที่เป็นเลขคี่ มาเรียนในวันคี่

– นักเรียนที่มีเลขที่เป็นเลขคู่ มาเรียนในวันคู่

– นักเรียนที่มีเลขที่เป็นเลขคี่ เปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

– นักเรียนที่มีเลขที่เป็นเลขคู่ เปิดภาคเรียนวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

โดยทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนทำใบงาน ชิ้นงาน หรือโครงงานเพิ่มเติมเพื่อความครบถ้วนในเนื้อหาการสอน

(ยกเว้นชั้นอนุบาลและห้อง CEP เรียนตามปกติทุกวัน)

เบื้องต้นทางโรงเรียนเจริญวิทย์จะจัดการเรียนการสอนแบบดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และจะติดตามสถานการณ์เป็นระยะๆ และแจ้งให้ทางผู้ปกครองทราบถึงแนวทางปฏิบัติต่อไป

#มาโรงเรียนทุกครั้งอย่าลืมใส่แมสนะจ๊ะ
#แล้วเจอกันวันเปิดเทอมจ้า
#ด้วยรักและห่วงใยจากใจชาวโรงเรียนเจริญวิทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *