เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนเจริญวิทย์ ยินดีต้อนรับลูกๆ ที่รักทุกคนสู่บ้านอันอบอุ่น ในวันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 และ 2 กรกฎาคม 2563 👧👦

ต้อนรับด้วยความห่วงใย แทนอ้อมกอดที่อบอุ่น ด้วยมาตรการดูแลสุขอนามัยนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

🔸 จัดมาตรการคัดกรองนักเรียน และระบบการจัดการเรียน 🏡💯 ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

มีความพร้อมตามแนวทาง New Normal “ชีวิตปกติวิถีใหม่”

เปิดเทอมนี้มีสิ่งใหม่ๆ ในโรงเรียนมากมายที่ทางโรงเรียนเตรียมพร้อมไว้รับวิถีใหม่ ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนที่รักของเราทุกคน ได้เรียนรู้พื้นฐานของการป้องกันตนเองเบื้องต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นไปตามหลักการของกระทรวงศึกษาธิการ ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *