สถานการณ์ COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดใกล้เคียง 🦠😷

ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนเจริญวิทย์ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิจันดีการศึกษา ขอแจ้งให้นักเรียนที่มีผู้ปกครองและญาติ ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง

หากมีอาการต้องสงสัย ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ หายใจเหนื่อยหอบ

ให้รีบแจ้งคุณครูประจำชั้น กักตัวดูอาการ และรีบพบแพทย์ในทันที ‼️

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โปรดช่วยกันตั้งการ์ดอย่างแข็งขัน

สวมแมสก์มาโรงเรียน #หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลล์

เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

❤️

ด้วยรักและห่วงใยจากใจชาวเจริญวิทย์ (^^)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *