รับมอบ face shield ให้แก่คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเจริญวิทย์

ในนามโรงเรียนเจริญวิทย์ ขอขอบคุณ “คุณอรนุช ศิริสุวัฒน์” จากบริษัท ทีที ลาเท็กซ์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด และ “กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลจันดี โดยคุณโสภิดา แซ่อึ่ง” ซึ่งได้มอบ face shield ให้แก่คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเจริญวิทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *