เปิดรับสมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ 3 ภาษา (CEP)

?? เปิดรับสมัครแล้ว
โครงการห้องเรียนพิเศษ 3 ภาษา (CEP) โรงเรียนเจริญวิทย์
ระดับชั้นป.1 – ป.5
☑️ เป็นห้องเรียน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย
☑️ ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษสื่อสาร
☑️ ใช้ภาษาจีนในการเรียน 3 วิชา ได้แก่ ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน และคอมพิวเตอร์
_______________________
? รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 64
? 6 มีนาคม 64 ทดสอบความพร้อมและสอบสัมภาษณ์
? 9 มีนาคม 64 ประกาศผลการสอบ
? 10-12 มีนาคม 64 รายงานตัว/ชำระค่าธรรมเนียม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *