ประกาศแจ้งเปิดภาคเรียน 1/2564

เรียน ท่านผู้ปกครอง

ตามประกาศของ ศบค.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติให้ทุกโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดภาคเรียนแบบ Onsite ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

ทางโรงเรียนเจริญวิทย์ จึงประกาศแจ้งเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยสอนในรูปแบบ Online จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้ติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนเจริญวิทย์ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

โรงเรียนเจริญวิทย์
?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *