อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มารยามงาม  สามภาษาเด่น เน้นกีฬาบาส เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นโรงเรียนสามภาษา  ของชุมชน  เพื่อชุมชน โดยชุมชน

Read more