เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนเจริญวิทย์ ยินดีต้อนรับลูกๆ ที่รักทุกคนสู่บ้านอันอบอุ่น ในวันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 และ 2 กรกฎาคม 2563 👧👦 ✅ต้อนรับด้วยความห่วงใย แทนอ้อมกอดที่อบอุ่น ด้วยมาตรการดูแลสุขอนามัยนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 🔸 จัดมาตรการคัดกรองนักเรียน และระบบการจัดการเรียน 🏡💯 ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ✅มีความพร้อมตามแนวทาง New Normal “ชีวิตปกติวิถีใหม่” เปิดเทอมนี้มีสิ่งใหม่ๆ ในโรงเรียนมากมายที่ทางโรงเรียนเตรียมพร้อมไว้รับวิถีใหม่[…]

Read more