Hainan Technician College

📣 #ทุนศึกษาต่อประเทศจีน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์
✅ เข้าศึกษาต่อ ณ Hainan Technician College เมืองไห่หนาน มณฑลไหโขว่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ระดับอาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2566
✅ ทุนเต็มจำนวนไม่ต้องใช้คืน
✅ ฟรีค่าเทอมและค่าที่พักตลอด 3 ปี
✅ โควต้าสำหรับนักเรียนเจริญวิทย์ จำนวน 30 ทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : Facebook โรงเรียนเจริญวิทย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *