โรงเรียนเจริญวิทย์ 

โรงเรียนเจริญวิทย์ ??

เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

ส่งเสริมภาษาจีน ภาษาอังกฤษ

รอบรู้ IT

ทักษะทางด้านกีฬา

ทุุนศึกษาต่อประเทศจีน

ปลูกฝังวิถีชีวิตประจำวันที่ดีจนเป็นนิสัยที่ดี

?ใกล้เปิดเทอมแล้ว…รีบมาสมัครกันนะคะ

#รับจำนวนจำกัด

#โรงเรียนเจริญวิทย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ : 075-486748 | 075-486737

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *