ตารางเรียนออนไลน์ สำหรับ นักเรียนทุกระดับชั้น

#ตารางเรียนออนไลน์ สำหรับ นักเรียนทุกระดับชั้น
(เรียนวันอังคาร – วันศุกร์)
📝📖🖌️🖍️✒️✏️📚🗞️
👋 ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองเน้นย้ำนักเรียนให้เข้าเรียนระบบออนไลน์ตามวันเวลา ในแต่ละห้องตามรายวิชาที่ได้แจ้งไว้ให้ตรงเวลา
✅ นักเรียนคนใดที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้
*** ขอให้ท่านผู้ปกครองแจ้งคุณครูประจำชั้นเพื่อคุณครูจะได้ทราบ และติดตามงานของนักเรียนได้ค่ะ 🙏🏼🙏🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *