การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน “สะพานสู่ภาษาจีน•ศรีนครคัพ”ครั้งที่ 10

? ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ทั้ง 40 คน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน “สะพานสู่ภาษาจีน•ศรีนครคัพ”ครั้งที่ 10 ซึ่งได้มีการจัดแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ในช่วงวันที่ 20 – 24 กันยายนที่ผ่านมา
ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดตอนนี้จะทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมของคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่และขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนอีกครั้ง ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *