รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

การสมัครเข้าเรียนของนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  1. สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียเจริญวิทย์ (On-site)
  2. สมัครออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูลทาง link รับสมัคร แล้วนำเอกสารไปยื่นในวันรายงานตัว (Online)
    Link รับสมัคร มีดังนี้

    • สมัคร ชั้นอนุบาล 1, ป.1 ห้องปกติ, ม.1 หัองปกติ และชั้นอื่นๆ
      https://forms.gle/PhsyPCYdAFd7q4yx5
? สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: โรงเรียนเจริญวิทย์ หรือ ☎️โทร. 075-486748

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *