ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. โรงเรียนเจริญวิทย์ มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจหลักสูตรและ แนวทางการเรียนการสอนแก่ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันด้านการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนทุก ระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 /2567 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน แนะนำคุณครูประจำชั้น[…]

Read more