เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆชาวเจริญวิทย์ 📣 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 #ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563  

Read more