รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเจริญวิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สถานที่รับสมัคร :: ห้องวิชาการโรงเรียนเจริญวิทย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 075-486748 Website : www.jaroenwit.ac.th ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃ เอกสารการสมัครเรียน ::[…]

Read more