โรงเรียนเจริญวิทย์ 

✨โรงเรียนเจริญวิทย์ 💯👍 ✅เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ✅ส่งเสริมภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ✅รอบรู้ IT ✅ทักษะทางด้านกีฬา ✅ทุุนศึกษาต่อประเทศจีน ✅ปลูกฝังวิถีชีวิตประจำวันที่ดีจนเป็นนิสัยที่ดี 📣ใกล้เปิดเทอมแล้ว…รีบมาสมัครกันนะคะ #รับจำนวนจำกัด #โรงเรียนเจริญวิทย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ : 075-486748 | 075-486737

Read more