เปิดรับสมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ 3 ภาษา (CEP)

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการห้องเรียนพิเศษ 3 ภาษา (CEP) โรงเรียนเจริญวิทย์ ระดับชั้นป.1 – ป.5 เป็นห้องเรียน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน 4 วิชา ได้แก่[…]

Read more