ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติ

? ? ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.สรวิชญ์ ชูชาติ ??ด.ช.ธีรภัทร์ รักษาวงค์ ?? นักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิจันดีการศึกษา จากประเทศไทย ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติ ?Creative Award ? กับผลงานการเขียนเกมส์สแครชในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ในการแข่งขันรอบ Grand Final[…]

Read more