สถานการณ์ COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดใกล้เคียง 🦠😷 ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนเจริญวิทย์ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิจันดีการศึกษา ขอแจ้งให้นักเรียนที่มีผู้ปกครองและญาติ ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง หากมีอาการต้องสงสัย ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบแจ้งคุณครูประจำชั้น กักตัวดูอาการ และรีบพบแพทย์ในทันที ‼️[…]

Read more