ติดต่อโรงเรียน

General Information
โรงเรียนเจริญวิทย์ 振华学校
JAROENWIT SCHOOL
171 หมู่ที่ 9 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 075-486737
ฝ่ายวิชาการ 075-486748
ฝ่ายกิจการนักเรียน 075-486247
ฝ่ายอนุบาล 075-486243

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *