อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มารยามงาม  สามภาษาเด่น เน้นกีฬาบาส

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เป็นโรงเรียนสามภาษา  ของชุมชน  เพื่อชุมชน โดยชุมชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *