Highlight

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. โรงเรียนเจริญวิทย์ มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจหลักสูตรและ แนวทางการเรียนการสอนแก่ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันด้านการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนทุก ระดับชั้น[…]

Read more

16 พฤษภาคม 2567

บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนเจริญวิทย์ โดยมี ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทย์ และคณะผู้บริหาร ได้พบปะคุณครูบุคลากร และให้โอวาทแก่นักเรียนหน้าแถวยามเช้า Welcome back to school. ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃[…]

Read more

Hainan Technician College

#ทุนศึกษาต่อประเทศจีน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ เข้าศึกษาต่อ ณ Hainan Technician College เมืองไห่หนาน มณฑลไหโขว่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ระดับอาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2566 ทุนเต็มจำนวนไม่ต้องใช้คืน ฟรีค่าเทอมและค่าที่พักตลอด[…]

Read more

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-จ Report : SAR) ปีการศึกษา[…]

Read more

Hainan Technician College

#ทุนศึกษาต่อประเทศจีน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ เข้าศึกษาต่อ ณ Hainan Technician College เมืองไห่หนาน มณฑลไหโขว่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ระดับอาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2566 ทุนเต็มจำนวนไม่ต้องใช้คืน ฟรีค่าเทอมและค่าที่พักตลอด[…]

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. โรงเรียนเจริญวิทย์ มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจหลักสูตรและ แนวทางการเรียนการสอนแก่ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันด้านการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนทุก ระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 /2567 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน แนะนำคุณครูประจำชั้น[…]

Read more