ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567
เวลา 09:00 น.
🎯โรงเรียนเจริญวิทย์ มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจหลักสูตรและ แนวทางการเรียนการสอนแก่ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันด้านการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน
ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนทุก ระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 /2567 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน แนะนำคุณครูประจำชั้น พร้อมทั้งรับเงินอุดหนุน แลกเปลี่ยน สอบถามพัฒนาการของนักเรียนจากคุณครูประจำชั้นอย่างใกล้ชิด
🙏ทางโรงเรียนเจริญวิทย์ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และร่วมเสนอข้อเสนอแนะดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้
โรงเรียนเจริญวิทย์ พื้นที่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
Tel : 075-486748
Facebook : โรงเรียนเจริญวิทย์
Email : info@jaroenwit.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *