มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของโรงเรียนเจริญวิทย์ 

📣📣 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของโรงเรียนเจริญวิทย์ 📣📣

1. ก่อนเปิดภาคเรียนจัดให้มีการทำความสะอาด และฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทุกบริเวณภายในโรงเรียน

2. จัดให้มีจุดคัดกรองจำนวน 4 จุด ได้แก่

– บริเวณทางเข้าใกล้ประตู 2 ข้างป้อมยามและสนามบาสเก็ตบอล

– บริเวณทางเข้าหน้าอาคารฉาย รุ่งนิรันดรกุล (อาคารอนุบาล)

– บริเวณทางเข้าหลังโรงกรองน้ำ

– บริเวณประตู 3 ข้างสนามฟุตบอล (ลานอเนกประสงค์)

3. จุดคัดกรอง จะมีครูทำหน้าที่คัดกรองตรวจสอบผู้ผ่านเข้า-ออก ดังนี้

– การสวมหน้ากากอนามัยของนักเรียน

– วัดอุณหภูมินักเรียน

– ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่เข้า-ออกโรงเรียนต้องมีการลงชื่อเข้าออก สามารถทำได้โดยสแกน QR code(ผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ) หรือสามารถลงชื่อผ่านแบบบันทึก

4. ครู-บุคลากรสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดเวลา แม่บ้านสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา และสวมถุงมือยางขณะทำงาน

5. การเข้าแถวเคารพธงชาติ จัดให้มีการยืนแบบเว้นระยะห่าง

6. จัดให้มีเจลล้างมือหน้าห้องเรียนและตามบริเวณต่างๆ

7. ครูประจำชั้นเช็คชื่อนักเรียนที่มาโรงเรียนทุกเช้าในคาบเรียนที่ 1 เพื่อเก็บข้อมูลผู้ที่มาโรงเรียน

8. ภายในห้องเรียน จัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่าง นักเรียนอนุบาลจัดที่นอนแบบเว้นระยะห่าง

9. งดการทำกิจกรรมที่ต้องมีการสัมผัส

10. จัดให้มีจุดล้างมือเป็นระยะ เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน

11. การรับประทานอาหารกลางวันแบ่งเป็นรอบ เพื่อลดความแออัดของนักเรียน ทำเครื่องหมายบริเวณที่นั่งเพื่อเว้นระยะห่าง

12. จัดให้มีการฆ่าเชื้อช้อน-ส้อมด้วยกล่องรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV ในรูปแบบของ UVC โดยแสงยูวีจากหลอดยูวีซี UVC สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 95 เปอร์เซนต์

13. ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเรียนทุกวันหลังเลิกเรียน

14. จัดให้มีจุดรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว (ถังขยะมีฝาปิด)

 เข้มข้นจากใจ ด้วยรักและห่วงใย จากชาวเจริญวิทย์ 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *