ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
ณ อาคารโรงอาหารโรงเรียนเจริญวิทย์ และห้องเรียนของนักเรียน
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่น รวมถึงให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา🙏😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *