ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

🔊 ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
วันที่ 6 – 20 มกราคม 2564

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเป็นไปตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนเจริญวิทย์ จึงขอปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 มกราคม 2564

โดยระหว่างนี้ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ รับใบงาน การบ้าน ผ่านทางไลน์กลุ่มห้องเรียน หรือเฟสบุ้คของโรงเรียน

ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัดและพื้นที่เสี่ยง

แล้วเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

โรงเรียนเจริญวิทย์ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิจันดีการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *