ทดสอบระบบการใช้จอทัชสกรีนขนาดใหญ่ เพื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning

ทดสอบระบบการใช้จอทัชสกรีนขนาดใหญ่ เพื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning
ณ ห้องนวัตกรรมอัจฉริยะโรงเรียนเจริญวิทย์
Smart Innovation Center
.
เร็วๆนี้… เตรียมพบกับการเรียนการสอนในรูปแบบที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมและเข้าถึงเนื้อหาทางวิชาการได้อย่างเข้มข้น กับห้องนวัตกรรมอัจฉริยะ โรงเรียนเจริญวิทย์ (Smart Innovation Center)
ที่จะประกอบไปด้วย จอทัชสกรีนขนาดใหญ่ แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา โดรน หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ทันสมัยต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *