แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2566

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade

โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *