ยกเลิกทุกกิจกรรมในเดือนเมษายน2564

 

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่กำลังเกิดขึ้น ทางโรงเรียนเจริญวิทย์ ขอแจ้ง #ยกเลิกทุกกิจกรรมในเดือนเมษายน2564

สำหรับกำหนดการใหม่ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *