ตารางเรียนออนไลน์ สำหรับ นักเรียนทุกระดับชั้น

#ตารางเรียนออนไลน์ สำหรับ นักเรียนทุกระดับชั้น (เรียนวันอังคาร – วันศุกร์) #รับลิงค์เข้าเรียนจากครูประจำชั้นนะคะ ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองเน้นย้ำนักเรียนให้เข้าเรียนระบบออนไลน์ตามวันเวลา ในแต่ละห้องตามรายวิชาที่ได้แจ้งไว้ให้ตรงเวลา นักเรียนคนใดที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ *** ขอให้ท่านผู้ปกครองแจ้งคุณครูประจำชั้นเพื่อคุณครูจะได้ทราบ และติดตามงานของนักเรียนได้ค่ะ #โรงเรียนเจริญวิทย์

Read more